РЪКОВОДСТВО за използване на хостинг услуги


 1. Управление на домейн/хостинг план

  Управлението на хостинга на вашия домейн става чрез уеб базиран интерфейс - Контрол панел.

  За достъп до вашия контрол панел (cPanel) можете да използвате този адрес:
  http://www.domain.com/cpanel, като замените [domain.com] с името на вашия домейн.

  За да работи достъпа до контрол панела по този начин е нужно DNS сървърите за вашия домейн да са правилно конфигурирани, а именно:

  • ns.hosting-pack.com
  • ns2.hosting-pack.com

  Ако имате проблеми с конфигурирането им и искате все пак да влезете в контрол панела си, може да ползвате и следния адрес:
  http://www.hosting-pack.com/cpanel

  През този адрес можете да видите вашия сайт:
  http://www.hosting-pack.com/~username

  Заменете [username] с вашето потребителско име, което сте получили по електронната поща от нас.

 2. Основни DNS сървъри

  За да може вашият домеин (сайт) да се вижда в интернет е нужно да има конфигурирани DNS сървъри които да отговарят за него (authoritative DNS servers). Когато ползвате услугите на hosting сървъра hosting-pack.com трябва да конфигурирате следните сървъри:

  • ns.hosting-pack.com
  • ns2.hosting-pack.com

  Конфигурирането става от контрол панела на фирмата регистратор на домейна.

 3. Използване на е-mail

  Можете да прочетете вашият e-mail по 2 начина: През уеб интерфейс на адрес http://www.domain.com/webmail или с помоща на e-mail програма като, Netscape Mail, Mozilla mail, Mozilla Thinderbird, Mozilla Seamonkey, Outlook Express, Outlook, pine, The bat или друг добър e-mail клиент.

  • Като incoming mail server (за POP3 или IMAP4 протокол) може да конфигурирате адреса: mail.domain.com, където [domain.com] е името на вашие домейн.
  • Като outgoing mail server (SMTP) може да ползвате mail.domain.com

  Задължително е да ползвате аутентикация с вашето потребителско име и парола.
  Протоколите POP3, IMAP4 и SMTP се поддържат в техните SSL криптирани версии (SMTPs,imaps, pop3s).

 4. Цени и параметри

  Цени на отделните хостинг пакети.